Графичен дизайн

Графичен дизайн, текстообработка, страниране на документи. Изработка на фирмено лого. Векторизиране на лога и изображения.

Оформяне на идейни проекти по задание на клиента.