Фактури и типови формуляри

Оформлението и съдържанието на фактурите са изцяло съобразени с вашите лични желания и със законовата уредба на Република България, включително и в частта, която се отнася за валидността на документите в границите на Европейския съюз. Фактурите се изработват според индивидуалните нужди на клиента, като могат да бъдат в 2, 3 или 4 пласта цветна химизирана хартия. За улеснение при употребата им, се създават със специална перфорация за лесно откъсване на бланката и с номер и гриф "Оригинал", а по желание на клиента, може да се създадат и фактури със специално фирмено лого.

Фактурите могат да бъдат данъчни фирмени фактури с номерация, опростени фирмени фактури с номерация, фирмени бланки с или без номерация, квитанции с или без номерация, фактури и бланки във формати А4 и А5, химизирани фактури и бланки в 2 или 3 екземпляра и др.